1.

ارائه مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-48
مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

2.

الگوی ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-69
مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی

3.

تجارب مسیر شغلی مدیران موفق ورزش به روش تحلیل روایت

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 11-30
سیدمحمدمهدی شهپری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

4.

شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-47
حمیدرضا یارقلی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

5.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکردی آمیخته(کیفی و کمی)

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 41-56
زهرا رضایی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

6.

گونه‌شناسی رفتارهای سبز در اماکن ورزشی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 79-93
امین دهقان قهفرخی؛ رضا شهبازی؛ عباس سیف اللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب