1.

چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانة انصاف اصفهان (1342-1357)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 59-76
فریده فرزی؛ ذکراله محمدی؛ حسین آبادیان؛ یعقوب خزایی

2.

واکاوی اسنادی دورة سوم حکمرانی عبدالصمد میرزا در قزوین با محوریت الموت

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 155-176
ذکرالله محمدی؛ داود الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب