1.

بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 81-94
علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده

2.

تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز ۲۰۱۵ دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال

دوره 10، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 9-22
سید احسان افشاری زاده؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی کرامتی

3.

خودکارسازی حقایق اساسی ضرب در کودکانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی: یکپارچه‌سازی یادگیری مفهومی‌ و یادگیری مبتنی بر حافظه

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 37-52
سیما اقایی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ ولی اله فرزاد؛ هادی کرامتی

4.

مداخله فشرده استنباط‌آموزی برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب خواندن: یک طرح تک‌آزمودنی بازگشتی

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 9-28
مریم تازش؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی

5.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 11، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 39-52
مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاوسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب