1.

«بازخوانی پروندۀ یک شورش» واکاوی زمینه‌های حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن (15 محرم 1332)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 161-180
مظهر ادوای؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی

2.

بررسی فعالیت‌ تجارتخانه‌های روسیه در مشهدِ دورة قاجار از سال 1307 تا 1344ق

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 227-248
جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ یوسف متولی حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب