1.

بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 15-29
سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ احسان نامدار جویمی؛ هومن پشوتنی زاده

2.

رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 29-48
سید علیقلی روشن؛ ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

3.

نقش فرآیندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه، کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان)

دوره 7، شماره 4، تیر 1399، صفحه 79-98
احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب