1.

تحولات تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورة سلجوقی

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 205-228
اسماعیل طوری؛ مقصودعلی صادقی گندمانی

2.

مناسبات حکومت و دودمان‌های محلی شیراز عصر ناصری و تأثیر آن بر جامعه ‌شهری

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 143-160
مقصودعلی صادقی گندمانی؛ وحید کارگر جهرمی؛ فاطمه جان احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب