1.

ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402
سمیه حبیب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

2.

اعتبار یابی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 59-77
ابوالفضل فراهانی؛ سیده ندا میرحاجیان؛ علی محمد صفانیا

3.

تأثیر‌‌‌مدیریت‌تنوع بر بهره‌وری کارکنان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر نقش میانجی عدالت‌سازمانی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 129-142
منصوره ارزشمند؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی

4.

تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 11-21
ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب