1.

بررسی مقایسه‌ای میزان بیان ژن‌های اتوفاژی (‏Atg5‎‏ و ‏Beclin-1‎‏) در تخمک ‏MII‏ موش سوری پس از انجماد شیشه‌ای با دو محلول انجمادی مختلف به روش ‏کرایوتاپ

دوره 11، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 117-128
حامد دانش پژوه؛ نسیم حیاتی رودباری؛ مهدی دیانت پور؛ یاسر تهمتنی؛ زهرا خدابنده جهرمی

2.

تأثیر دوستاکسل براسکلت سلولی تخمک ‏موش سوری پس از انجماد شیشه‌ای به ‏روش کرایوتاپ

دوره 9، شماره 2، آبان 1399، صفحه 73-81
نعیمه دهقانی؛ مهدی دیانت پور؛ سیدابراهیم حسینی؛ زهرا خدابنده؛ حامد دانش پژوه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب