1.

تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

دوره 3، شماره 1، تیر 1393، صفحه 16-29
محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی

2.

نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 62-73
محمدعلی نظری؛ مجتبی سلطان لو؛ سمیه سعیدی دهاقانی؛ سمیرا دمیا؛ نسرین راستگار هاشمی؛ محمدمهدی میرلو

3.

نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت

دوره 11، شماره 22، آذر 1401، صفحه 37-52
حسن صبوری مقدم؛ محمدعلی نظری؛ محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی؛ اکبر زاهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب