1.

تأثیر برنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 23-38
زهرا گشتاسبی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ مسعود شریفی

2.

تاثیر برنامه روانی آموزشی مثبت‌نگر بر سبک‌های مقابله و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 23-38
غلامرضا عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مجید ضرغام حاجبی

3.

تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 9-24
محمد شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن

4.

رابطة باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم ـ دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 37-52
زهرا سادات میرهاشمی روته؛ امید شکری

5.

رابطه پرطاقتی روانی و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در نوجوانان تیزهوش: نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت و راهبردهای مقابله‌ای

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 29-46
فاطمه عطایی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن

6.

ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-34
امید شکری؛ پانته آ مهدویان مشهدی؛ علی خدایی

7.

ساخت برنامه طراحی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه‌نگاری مداخله: اثربخشی آن بر سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور و رفتارهای مقابله‌ای دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 2، آذر 1402، صفحه 25-44
فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح ابادی؛ حسین پورشهریار

8.

فراتحلیل اثربخشی برنامه‌ی تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روان‌شناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان

دوره 7، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 9-22
الهام کوشکی؛ امید شکری؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی

9.

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-42
امید شکری؛ محمد آزاد عبداله پور؛ علی تقوایی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب