1.

بررسی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، اسفند 1398، صفحه 25-40
عبدالرسول خسروی؛ عاطفه اسفندیاری؛ سیده زهرا میرتقی

2.

نقش معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران و تأثیر آن در برندسازی (پژوهش کیفی)

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، اردیبهشت 1401، صفحه 1-12
زهرا صفایی؛ عبدالرسول خسروی؛ رضا رجبعلی بگلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب