1.

أبرز الصور البلاغية للدنيا في نهج البلاغة و وظائفها

دوره 4، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 24-11
مهدی داوری دولت ایادی؛ مهیار خانی مقدم؛ مریم آقاجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب