1.

ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1401، صفحه 32-13
ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان

2.

بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 50-37
زهرا افشاری؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ سیده نثار ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب