1.

آنالیز شبکه‌ هم‌بیان ژنی وزن‌دار برای یافتن ماژول های تنظیم‌شونده توسط هورمون جاسمونیک‌اسید در آرابیدوپسیس

دوره 7، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 55-71
مریم مرتضائی فر؛ رضا فتوت؛ فرید شکاری؛ شهریار ساسانی

2.

بررسی بیان برخی ژن‌های کاندید دخیل در نرعقیمی گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله میوز

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 69-77
سجاد زارع؛ زهرا سادات شبر؛ رضا فتوت

3.

تجزیه بیان دو ژن گیرنده شبه‌کینازی در گیاهچه های جو تحت تیمار سالیسیلیک‌اسید و شوری

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 1-11
خدیجه نوروزی نوروزی؛ رضا فتوت؛ فرید شکاری؛ احسان محسنی فرد

4.

تنظیم miR319 و ژن هدف آن MYB3 در طی بهاره سازی دو رقم گندم

دوره 8، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 41-50
نوشین آشوری؛ رضا فتوت؛ مریم مرتضائی؛ نسترن مهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب