1.

آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی

دوره 4، شماره 7، مهر 1393، صفحه 1-13
محمدرضا عظیمی؛ قاسم حسینی سالکده

2.

بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 1-11
قاسم حسینی سالکده؛ داود نصر آبادی

3.

بررسی مکانیزیم‏های بیوشیمیایی مقاومت به کمبود فسفر در برنج در مسیر گلایکولیز

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 1-14
سپیده ترابی؛ قاسم حسینی سالکده

4.

پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-14
آمنه سادات هاشمی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم حسینی سالکده؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا حاجی رضایی

5.

شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 93-102
بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب