1.

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 14-31
محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی

2.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی، استرس ادراک شده ،کیفیت زندگی ، تبعیت از درمان و شاخص های زیستی ( A1C) در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 10، شماره 20، بهمن 1400، صفحه 95-114
سعیده فنایی؛ حسین زارع؛ مهدیه رحمانیان؛ مجید صفاری نیا

3.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود انعطاف پذیری و همجوشی شناختی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 125-134
حسین زارع

4.

اثرتکرار(برای خود و دیگری) بر حافظه عملی و کلامی و یادآوری واژگان تکرارشده به دو روش نگهدارنده و بسط‌ دهنده

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 19-33
حسین زارع؛ فرانک بیدآباد

5.

ارایه مدل رابطه بین سرمایه روانشناختی و بخشایش با تحمل پریشانی، به واسطه گری انعطاف پذیری شناختی و ادراک استرس

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 80-98
فرین صیدی؛ حسین زارع؛ مجید صفاری نیا؛ نصراله عرفانی

6.

ارائه مدل پیش بینی رفتارهای یاری رسان بر اساس متغیرهای ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی با توجه به متغیر میانجی مسئولیت پذیری

دوره 9، شماره 18، آبان 1399، صفحه 123-136
حسین زارع؛ سارا قربانی

7.

برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس های افسانه پردازی شخصی و خیال پردازی جدید: مقیاس‌هایی برای سنجش خودمیان بینی در بزرگسالان

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 52-68
علی رضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی

8.

بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 7-17
حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر

9.

بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر منبع کنترل و کاهش ناهماهنگی (برانگیختگی) شناختی دانش‌آموزان پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان بانه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 66-76
مجید صفاری نیا؛ حسین زارع؛ لقمان حسنی

10.

بررسی رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

دوره 3، ویژه نامه، اسفند 1393، صفحه 141-152
علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی

11.

بررسی روابط ساختاری بین بخشش، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 148-161
حسین زارع؛ فاطمه امینی

12.

بررسی نسبت روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه انتظارات آموزشی در زمینه محتوای درسی الکترونیکی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 62-75
سعید طالبی؛ حسین زارع

13.

بررسی نقش سبک‌های تصمیم‌گیری در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 67-81
علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ مریم زارع؛ فرهاد شقاقی

14.

بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه نیاز به شناخت(NCS) در دانش آموزان دبیرستانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 53-66
حسین زارع؛ احمد رستگار

15.

پیش‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و همجوشی شناختی

دوره 5، شماره 2، دی 1395، صفحه 168-180
محمد الوندی سرابی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ نصراله عرفانی

16.

تاثیر القای هیجان روی نشانگر های زیستی حرکتی کاربر رایانه «دیدگاه محاسبات احساسی »

دوره 3، ویژه نامه، اسفند 1393، صفحه 31-43
حسین زارع؛ احمد علیپور؛ هومن ملاح زاده

17.

تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 167-183
محمد اورکی؛ حسین زارع؛ زهرا عطار قصبه

18.

تأثیر فشار گروهی بر فرضیه‌آزمایی: تمایل روان‌شناختی یا موازین منطقی؟

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 74-86
حمید لطفی؛ حسین زارع؛ محمود ایروانی؛ یوسف کریمی

19.

تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 41-52
حسین زارع؛ احمد علیپور؛ حمید پورشریفی؛ محمد افخمی اردکانی؛ خدیجه اعراب شیبانی

20.

رابطه زبان بدن با ادراک تعامل اجتماعی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 147-156
فاطمه روحی جهرمی؛ حسین زارع؛ نیلا آخوندی

21.

رابطه ساختاری توانایی شناختی و حل مسئله اجتماعی با توجه به نقش میانجی عدم توازن خود

دوره 11، شماره 21، خرداد 1401، صفحه 107-118
فاطمه سادات سپیده دم؛ حسین زارع؛ سمانه حدادی

22.

فرا تحلیلی بر تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری های اخلاقی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 123-142
حسین زارع؛ آزیتا خرامان

23.

مدل یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجیگری توازن خود

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-24
فاطمه سادات سپیده دم؛ حسین زارع؛ سارا پاشنگ؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مرجان حسین زاده تقوایی

24.

هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوره 3، شماره 1، تیر 1393، صفحه 45-56
حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب