1.

تحلیلی بر تأثیر عوامل شهر هوشمند در توسعۀ میان‏افزای بافت‏های فرسودۀ شهری (مورد: بافت قدیمی تبریز)

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32)، مهر 1402، صفحه 77-96
آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ پناهی علی

2.

مدلسازی توسعه تبریز در سال 1410با استفاده LTM

دوره 5، شماره 10، مهر 1393، صفحه 99-110
اکبر رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب