1.

ارزیابی اثرات شیوع بیماری کووید-19 بر بخش صنعت ایران: کاربرد چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی

دوره 3، شماره 8، شهریور 1398، صفحه 79-93
زورار پرمه

2.

ارزیابی پارامتریک کارایی مصرف برق و تجزیۀ شدّت مصرف برق در بخش صنعت ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 65-85
علی نوروزی؛ محمدنبی شهیکی تاش

3.

ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی: کاربرد روش DEA و تابع فاصله جهت‌دار

دوره 4، شماره 12، تیر 1399، صفحه 11-24
تقی ابراهیمی سالاری؛ محمد جواد گرجی پور؛ فریبا عثمانی

4.

اندازه‌گیری هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن

دوره 3، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 7-21
سیده وجیهه میکائیلی؛ محسن مهرآرا

5.

اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 107-113
ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی

6.

بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 5، شماره 17، آذر 1400، صفحه 59-70
محمد جواد گرجی پور؛ فریبا عثمانی؛ تقی ابراهیمی سالاری

7.

بررسی تأثیر خصوصی بودن بنگاه‌ها بر سودآوری در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 2، شماره 5، مهر 1397، صفحه 13-24
علی دهقانی؛ زکیه استادی

8.

بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 36-23
محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد

9.

بررسی عوامل موثر بر نابرابری دستمزد بخش صنعت در ایران

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 71-86
یونس گلی؛ سهراب دل انگیزان

10.

به‌کارگیری روش DANP در سنجش تعاملات بین بخشی و نظام اولویت‌های اقتصادایران

دوره 2، شماره 6، دی 1397، صفحه 25-48
داوود منظور؛ سجاد رجبی؛ محمد عندلیب؛ وحید کدخدامرادی

11.

تحلیل نقش صنعت در روند تحول سکونتگاه‌ها (مطالعه موردی: نظرآباد)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 103-112
قدیر فیروزنیا؛ محمدرضا ربانی

12.

توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی با رویکرد طرح‌های ترکیبی و مدل سازی ISM (مدل‌سازی ساختاری تفسیری )

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 71-86
نجمه حیدری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد

13.

عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 49-62
محمدعلی فیض‌پور؛ ابوطالب کاظمی؛ سید نظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی

14.

کاربرد مدل هال-راجر در سنجش حاشیه سود صنعت تولید فلزات پایه

دوره 5، شماره 16، شهریور 1400، صفحه 25-34
محمدرضا پورقربان

15.

مدل سازی کسب و کار صنعت ورزش های الکترونیک در ایران

دوره 11، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 1-14
رقیه سرلاب؛ زهرا علیپور نادینلوئیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب