1.

ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی

دوره 8، شماره 29، دی 1396، صفحه 77-96
سلاله توسلی؛ پریسا مهاجری

2.

تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، شهریور 1394، صفحه 27-50
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮی ﺻﺎرم؛ ﻧﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺪم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب