1.

اثر کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-92
ســارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی

2.

ارائه چارچوب اخلاق تجاری مدیران سازمان های ورزشی در ایران: پژوهشی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 79-96
امیر دانیاری؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ رمضان کریمی؛ محمد باقر آرایش

3.

ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 57-63
بهرام یوسفی؛ کامران عیدی پور؛ سجاد غلامی ترکسلویه

4.

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 119-127
نعیمه کشتگر؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ زهرا نوبخت

5.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 99-108
الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

6.

ارتقای تعهدسازمانی کارکنان رسانه‌های ورزشی از طریق نقش میانجی گری عدالت سازمانی و رضایت شغلی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 39-48
رسول نظری؛ فریبا رافعی

7.

ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-58
مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی؛ سید عماد حسینی؛ مریم تقی زاده

8.

بررسی ارتباط سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور با میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها

دوره 6، شماره 4، فروردین 1397، صفحه 11-18
منوچهر ططری؛ احسان ططری؛ افشار هنرور

9.

بررسی رابطه بین تفکراستراتژیک مدیران با سکون‌زدگی شغلی کارکنان در اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، فروردین 1397، صفحه 137-148
علی اکبر جوکار؛ محمدتقی امینی؛ صادق صادقی

10.

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 21-30
مهرداد محرم زاده؛ هوشیار فتاحی؛ سیدمحمد کاشف

11.

تأثیر رهبری اخلاقی بر آوای نوع‌دوستانه کارکنان، مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45)، دی 1402، صفحه 37-52
داوود شفیعی پور؛ اکبر بهمنی چوب بستی

12.

تبیین قابلیت های مدیریت دانش در ارتباط با اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 77-92
ثنا صفری

13.

تحلیل خودشناسی و دیگر شناسی (پنجره جو- هری) کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402
حسین پورسلطانی زرندی

14.

تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 43-57
انسیه چلیپا؛ همایون عباسی

15.

رابطه منابع قدرت مدیران با اثربخشی سازمانی درادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 11-20
حسین عیدی؛ پیمان محمدی بابازیدی؛ کامران عیدی پور؛ سلمان محمدی بابازیدی

16.

طراحی مدل رهبری معنوی برای توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 11-20
منصور اسدی؛ مسعود ایمان زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن

17.

نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 45-54
لیلا قربانی قهفرخی؛ مرضیه کلانی نسب؛ معصومه یاراحمدی؛ فریبرز فتحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب