1.

آثار نوسانات اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی بر چرخه‌های تجاری (با تأکید بر اقتصادهای نفتی و با رویکرد BVAR)

دوره 11، شماره 43، تیر 1400، صفحه 64-51
آنیتا عظیمی حسینی؛ بیت‌اله اکبری مقدم؛ مرتضی اسدی

2.

بررسی رابطه بین ریسک‌ها و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره (1398-1380) با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری

دوره 13، شماره 50، فروردین 1402، صفحه 46-29
مصطفی امیدعلی؛ محمد حسن فطرس؛ علی اکبر قلی زاده

3.

بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 121-140
صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی

4.

بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی‌های جدید

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 163-136
سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب