1.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

دوره 7، شماره 1، مهر 1398، صفحه 85-96
سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی

2.

تحلیل جایگاه تعاونی‌های مسکن در نظام برنامه‌ریزی مسکن در ایران

دوره 8، شماره 15، خرداد 1396، صفحه 79-96
زهره فنی؛ مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ اکبر سلطان زاده

3.

خودشیفتگی حسابرسان : مقایسه تطبیقی میان بخش دولتی و خصوصی

دوره 10، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 193-206
نشمین لطفی جو؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا وکیلی فرد

4.

شناسایی عوامل سازمانی جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی بخش عمومی کشور با رویکرد پدیدارشناسی و دیمتل

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، تیر 1399، صفحه 167-180
سنا اسفندیاری؛ کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی

5.

شناسائی تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 63-73
مسعود نادریان؛ نرگس قدوسی

6.

عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای و ارائه الگو

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-56
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فاتح فرازیانی

7.

موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 11-22
حدیثه بهرامی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب