1.

ارائه مدل انتقال دانش در مراکز رشد دانشگاهی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تیر 1398، صفحه 63-80
مهدی فرمانی؛ ابوالفضل خسروی؛ نوید شفیعی؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی

2.

ارزیابی سواد اطلاعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی منطقه طُرق مشهد

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 23-36
حسین باقریان حسینی؛ احمد عابدی سروستانی؛ علیرضا خواجه شاهکویی

3.

ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در مناطق زلزله‌خیز با تأکید بر زلزله استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 157-167
فرهود حمیدی فراهانی؛ سید محمد شبیری؛ محمد علی ابراهیمی؛ مریم لاریجانی؛ مهدیه رضائی

4.

ارزیابی وضعیت سواد کشاورزی پایدار کارشناسان کشاورزی: مطالعه موردی استان‌های تهران و البرز

دوره 5، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 23-37
هادی ویسی؛ شیوا قربانی؛ شهروز عسکری فرد؛ هومان لیاقتی؛ پیمان فلسفی

5.

الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارکنان راکد

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، تیر 1400، صفحه 141-160
محبوبه رشیدی؛ میرعلی سیدنقوی؛ بهروز رضایی‌منش؛ رضا واعظی

6.

برآورد میزان دانش و نگرش محیط‌زیستی و رابطه آن با عوامل سیاسی- اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی استان‌های همدان و کرمانشاه)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 101-115
رضا موحدی؛ نسیم ایزدی؛ وحید علی آبادی

7.

بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش تهران

دوره 1، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 19-30
افسانه زمانی مقدم؛ مهدیه سعیدی

8.

تأثیر دانش جامعه محلی بر ادراک تخریب تنوع‌زیستی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 21-40
پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی

9.

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 115-129
سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی

10.

تحلیل رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان: توسعه‌ای بر مدل اعتقاد بهداشتی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 145-164
رویا کرمی؛ سحر طبیبیان؛ نسرین احمدی؛ طاهره شرقی

11.

تدوین چارچوب توسعه ویژگی های رفتاری برای سطوح مربیگری

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 135-146
علی اکبر بابازاده پهلوانلو؛ محمدعلی اصلانخانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی اصغر درودیان؛ مهدی گودرزی

12.

تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 51-66
نفیسه فتاحیان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

13.

سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-76
محمدمهدی دوالی

14.

طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، دی 1397، صفحه 133-152
فاطمه بهادری جهرمی؛ حسن زارعی متین؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین اخوان علوی

15.

عوامل مؤثر بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان شهر رضویه

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 57-74
مهدی کلاهی؛ محمد جهانی

16.

عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در صنایع منتخب ایران

دوره 3، شماره 8، شهریور 1398، صفحه 55-65
سهیلا میرزابابازاده؛ سمیه شاه حسینی

17.

مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد

دوره 7، شماره 2، آذر 1398، صفحه 65-76
فتانه فتحی؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

18.

نقش مؤلفه‏ های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان، مطالعه موردی: شیروان

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 41-56
مهدی کلاهی؛ نرگس انتقام‌کش؛ بتول محمودمولائی‌کرمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب