1.

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌پژوهی مبتنی بر رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیر (مطالعه موردی قوّه مقنّنه)

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، فروردین 1400، صفحه 61-72
حسین اصلی پور؛ هادی خانمحمدی؛ سلیمان فیاضی

2.

تحلیل عوامل محیط‌زیستی مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 117-132
حسین صیادی تورانلو؛ سلیم کریمی تکلو؛ سجاد رحیمی آشجردی

3.

مدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، شهریور 1394، صفحه 71-91
حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار

4.

مدل ساختاری تفسیری شایستگی های عاطفی اجتماعی در ارتباطات سازمانی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، آبان 1396، صفحه 49-66
حسین دامغانیان؛ محمد شیخ زاده؛ محمد یزدانی زیارت

5.

مدل‌سازی موانع شکل‌گیری اثربخش اتاق فکر با روش ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، آبان 1399، صفحه 73-88
محمد حکاک؛ معصومه مؤمنی مفرد؛ صابر تقی‌پور

6.

واکاوی و صورت‌بندی آسیب‌های ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45)، دی 1402، صفحه 1-18
فاطمه رحمانی؛ مهدی عبدالحمید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب