1.

ارایه مدل شفافیت مالی در شهرداری

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 195-212
سمیه حسینی عقدایی؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان

2.

ارائۀ مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 6، شماره 4، فروردین 1397، صفحه 61-71
عصمت همتی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری

3.

بررسی تاثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطالعه: منطقه 9 مشهد

دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 11-24
رستم صابری فر

4.

بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی(مطالعه موردی شهرداری مشهد)

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 71-78
سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده

5.

بررسی عملکرد بلدیه‌های کوچک فارس در دورة پهلوی اول

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 219-234
مهدی خدامی؛ مرتضی نورائی؛ اصغر فروغی ابری

6.

تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 57-72
امید محمدی؛ علیرضا مظلوم رهنی

7.

سنجش رابطه میان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص‌های پایداری محیط زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1394، صفحه 25-40
مسعود صفایی پور؛ نبی الله حسینی؛ نرگس قیصری

8.

شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده آموزش و مشارکت مردمی در فعالیت های شهرداری تهران

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 43-58
محمد یزدی؛ محمد رسول سوداگر؛ یلدا دلگشائی؛ رکسانا نصیری

9.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، اردیبهشت 1395، صفحه 99-116
محمد موسوی

10.

طراحی الگوی ترومای سازمانی و ترک خدمت با نقش میانجی هوشیاری سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 9، شماره 3، آبان 1401، صفحه 89-98
عزیزالله بیاتی؛ عباس خدایاری؛ سید نعمت الله خلیفه

11.

مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1392، صفحه 81-100
اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ فرضعلی سالاری سردری

12.

نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 59-69
فاطمه اللهیاری؛ هادی بیاتی؛ سید نصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب