1.

اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 151-172
امیرحسین افشاری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ محمود نجفی

2.

طراحی و اعتبارسنجی مدل سمبل‌گرایی سازمانی در سازمان‌های دولتی استان ایلام

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1402، صفحه 97-120
علیرضا موغلی؛ یحیی رستم‌نیا؛ سید محمد حسین کمانی؛ امیرحسین امیرخانی

3.

طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروندگرایی سازمانی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، فروردین 1393، صفحه 121-138
داوود شفیعی پور؛ سعید عابسی؛ رضا رسولی؛ مجتبی رفیعی

4.

نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی در رابطه با حمایت اجتماعی ادراک شده والدین و همسالان با مادی‌گرایی در دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 89-101
مزگان سپاه منصور؛ زهرا براتی؛ فاطمه حسینقلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب