1.

اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی بر فساد: مطالعه کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 27، تیر 1396، صفحه 157-170
پوریا اصفهانی

2.

ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده‌های تابلوئی پویا با روش GMM)

دوره 13، شماره 49، اسفند 1401، صفحه 106-91
اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

3.

اندازه‌گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال‌های 1392-1354

دوره 8، شماره 29، دی 1396، صفحه 31-44
ماندانا غفوری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی کاظمی

4.

بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا)

دوره 4، شماره 15، شهریور 1393، صفحه 104-87
سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی

5.

بررسی تاثیر باز بود‌ن اقتصاد بر توسعه کشورهای د‌ر حال رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402
اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

6.

بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا

دوره 4، شماره 16، آبان 1393، صفحه 120-105
میرناصر میرباقری هیر؛ فرزاد رحیم‌زاده؛ سید راشد صفوی

7.

بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 50-37
زهرا افشاری؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ سیده نثار ابراهیمی

8.

سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 34، فروردین 1398، صفحه 99-114
بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب