1.

اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی

دوره 6، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 144-131
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی

2.

بررسی انعطاف‌پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت

دوره 2، شماره 1، تیر 1393، صفحه 25-42
علیرضا پورفرج؛ ایوب خزایی

3.

بررسی رابطه بین کسری بودجه و رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SYS-GMM)

دوره 7، شماره 24، مرداد 1402، صفحه 103-118
یوسف محنت فر؛ میلاد چشم اغلیده؛ مجید آقایی

4.

کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی

دوره 11، شماره 41، دی 1399، صفحه 96-83
فوژان تدین؛ همایون رنجبر؛ مصطفی رجبی؛ مرتضی سامتی

5.

مطالعه وضعیت تعادل نسلی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران با استفاده از مدل بومی حسابداری نسلی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 21-38
بابک جمشیدی نوید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب