1.

پارس، کانون اصلی پایداری و پشتوانة تداوم اندیشة سیاسی ایران‌شهری در دورة اسلامی

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 11-24
محمودرضا کوه کن

2.

تعاملات و تقابلات اقوام گیل و دیلم با دولت ساسانی (224-651م)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 195-210
حسن کهنسال؛ عباس پناهی

3.

جغرافیای تاریخی شهر دوین و جایگاه آن در مناسبات ایران و بیزانس در روزگار ساسانیان

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 37-52
پرویز حسین طلایی

4.

مروری بر آراء پیشین و ارائة چند پیشنهاد تازه دربارة وجه تسمیه، پیشینة استقرار و تاریخ بنای شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 47-66
ایرج رضایی

5.

نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 16-26
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی

6.

وضعیت سیاسی اقتصادی ایالت آسورستان شاهنشاهی ساسانی با مرکزیت مدائن و ارتباط آن با فتح اعراب(651-590م.)

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 53-68
کیخسرو خسروی نژاد؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ اسماعیل سنگاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب