1.

تعاملات و تقابلات اقوام گیل و دیلم با دولت ساسانی (224-651م)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 195-210
حسن کهنسال؛ عباس پناهی

2.

نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 16-26
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب