1.

تأثیر اسیدآمینه ترئونین جیره و سنین بعد از جوجه‌درآوری بر بیان ژن اینترلوکین 8 در بافت روده در جوجه‌های گوشتی

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-9
شکوفه غضنفری؛ حشمت سپهری مقدم؛ کریم نوبری

2.

تأثیر افزودن عصاره آرتیشو به آب آشامیدنی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و غلظت لیپوپروتئین‎های خون جوجه-های گوشتی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 71-79
زینب برومندنیا؛ سعید محمدزاده؛ محمد عزیزی؛ مجید خالداری

3.

سطوح مختلف اسانس گشنیز در جیره جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های ایمنی خون

دوره 4، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 21-30
شکوفه غضنفری*؛ زاهد محمدی

4.

مطالعه اثرات برنامه افزودن اسیدهای آلی ‏به خوراک روی عملکرد رشد، ‏مورفولوژی، اسیدیته و شمار میکروبی روده ‏جوجه خروس‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، آذر 1401، صفحه 67-76
فاطمه مرادی؛ حمیدرضا علی اکبرپور؛ سید مسعود هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب