1.

بازشناسی تاریخ محلی سوادکوه: مطالعه موردی حمام های عمومی

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 108-118
مصطفی ندیم؛ تقی لطیفی شیردار

2.

بررسی کارکردهای وقف شوشتر در دورة پهلوی (1304-1357)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 45-58
پروین بیگ‌محمدی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورایی

3.

تحلیل اسامی مدارس لرستان در عصر پهلوی

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 253-276
جهانگیر خسروی شکیب؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی

4.

چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانة انصاف اصفهان (1342-1357)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 59-76
فریده فرزی؛ ذکراله محمدی؛ حسین آبادیان؛ یعقوب خزایی

5.

گونه‌شناسی و تحلیل جرایم در تهران با تکیه بر مجموعه کتاب «تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم»

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 197-218
مرجان نگهی

6.

نمادهای سیاسی در شعر نو در عصر پهلوی تا انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 178-163
عبدالمطلب عبداله

7.

واکاوی مناسبات مالیاتی مالکین سنقر با حکومت مرکزی در اواخر دوره قاجاریه و دولت رضاشاه

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 69-90
تکتم یارمحمدی؛ فریبرز ویسی قلعه گلینه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب