1.

تأملی بر زمینه های ورود تشیع به خوزستان در قرون نخستین اسلامی

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 132-141
سید ابوالفضل رضوی؛ عزیز گل افشان

2.

طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 31-42
محمد عبیس کرنفل المعموری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ علی عطیه دخیل؛ رسول نظری

3.

فرصت‌های صادراتی ایران در بازار عراق: تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی

دوره 7، شماره 23، خرداد 1402، صفحه 87-106
حسن ثاقب؛ امید رنجبر؛ فتح‌اله تاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب