1.

اثر تغییرات توأم تدریجی شوری و دما بر بافت آبشش و سلول‎های کلراید ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 25-35
بهروز حیدری؛ ساناز آورجه؛ حسن تقوی جلودار

2.

بیان پروتئین شوک حرارتی Hsp70 تحت استرس دمایی در پونتوگاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus, Sowinsky 1894)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 23-34
نسرین بازدیدوحدتی؛ کتایون کریم زاده؛ عسگر زحمتکش؛ فاطمه بازدیدوحدتی

3.

برآورد میزان بازماندگی ناپلیوس آرتمیا ارومیانای (Artemia urimiana) غنی شده با اسیدهای چرب HUFA تحت دما و شوری‎های مختلف

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 51-59
فرمان امامی

4.

بررسی تغییرات دما و بارش تهران طی نیم قرن اخیر

پیش شماره، شماره 0، آذر 1388، صفحه 43-56
زهرا حجازی زاده؛ نادر پروین

5.

بررسی سینتیک آنزیمی پراکسیداز در ریشه گیاه کنگر ( Gundelia tournefortii)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-11
شهریار سعیدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب