1.

انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی: تحلیلی فضایی در میان استان‏های ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1401، صفحه 54-33
مصعب عبدالهی آرانی؛ نسرین منصوری؛ سیاوش جانی؛ نوشین آقایی

2.

برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران

دوره 8، شماره 32، مهر 1397، صفحه 78-61
زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی

3.

بررسی اثرات آستانه‌ای سرمایه‌گذاری دولتی و بدهی عمومی در یک مدل رشد اقتصادی برای استان‌های ایران؛ با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR).

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 41-56
علی فلاحتی؛ مریم حیدریان

4.

بررسی و مقایسه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 5، مکرر اول شماره 20، دی 1394، صفحه 80-69
یاسر فیض آبادی؛ فاطمه ملکی

5.

بررسی و مقایسه توسعه‌یافتگی مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 82-71
یاسر فیض آبادی؛ فاطمه ملکی

6.

مکان و بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

دوره 2، شماره 5، مهر 1397، صفحه 79-96
محمدعلی فیض‌پور؛ علی شمس اسفندآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب