1.

ارائه الگوی توسعه سرمایه انسانی نسل 4.0 در شهرداری تهران با رویکرد آمیخته

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، آبان 1401، صفحه 115-134
سیده نسیم رسولی

2.

الگوی تامین مالی مشارکتی مبتنی بر مدیریت ریسک مورد (مطالعه شهرداری تهران)

دوره 10، شماره 1، بهمن 1402
رحمت اله محمدی پور؛ پروین بحرایی؛ فاطمه احمدی؛ رضا صیدخانی

3.

تأثیر مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با میانجی هم‌افزایی سرمایه انسانی و خرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 131-146
داود نوری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

4.

تدوین مدل آمایش زیرساخت‌های ورزشی شهرداری تهران

دوره 11، شماره 2، مهر 1401، صفحه 59-77
مریم ترکی؛ حسین رجبی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا فرجی

5.

رابطه استفاده از رویه های نوین حسابداری و ایجاد انگیزش و بهبود رضایت ذینفعان خدمات عمومی در شهرداری های تهران

دوره 2، شماره 1، آذر 1394، صفحه 53-58
زهره حاجیها؛ کرامت امیرطاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب