1.

ارائه الگوی پاسخگویی در حسابداری از منظر رویکردهای اسلامی-اجتماعی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 37-58
ایمان زارع؛ محمد مرادی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا

2.

بررسی ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (مبتنی بر مفهوم مسؤولیت پاسخگویی) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

دوره 2، شماره 1، آذر 1394، صفحه 71-82
ابومسلم اسدی؛ میثم جعفری پور

3.

بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 93-104
داوود معینیان؛ زهرا پورزمانی

4.

بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 135-154
هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی

5.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 69-80
غلامرضا کردستانی؛ حسین پارسیان؛ فرشاد جمشیدی کلانتری

6.

تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 10، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 77-88
امیر الفتی

7.

تبیین مدل کمّی حاکمیت سازمانی در بخش عمومی؛ آزمون تجربی تأثیر حاکمیت سازمانی بر بی انضباطی مالی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-130
ایمان کارنما؛ ایمان داداشی؛ محمود یحیی زاده فر؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

8.

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌیت ﻗﺎﺑلیت های ﭼﺎﺑﻜﻲ در ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 101-108
پرویز مام صالحی؛ کاوه پرندین؛ غلامرضا کرمی

9.

رهبری اخلاقی تسهیل‌گر تحقق حکمرانی خوبی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 115-130
غزاله طاهری عطار؛ محمد امین نائینی؛ سوگل سادات سید صالحی؛ سیده الهه خضری

10.

شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 213-240
افشین نخبه فلاح؛ غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان

11.

شناسایی ذینفعان گزارشهای مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آن ها

دوره 6، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 33-46
کریم قادرزاده؛ محسن لطفی

12.

طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، تیر 1398، صفحه 11-28
یحیی داداش کریمی؛ ناصر میرسپاسی؛ رضا نجف‌بیگی

13.

طراحی مدل سازمان پاسخگو در بخش دولتی به روش آمیخته، مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی تبریز

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1402، صفحه 79-96
اسکندر شیرازی

14.

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 31-42
کاوه قادری

15.

نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (E-CRM) در چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 1، آبان 1397، صفحه 53-62
داود مودی؛ جعفر خوشبخی؛ جواد قاسمی روشناوندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب