1.

ارزیابی اثر اعتبارات و تنوع سازی درآمد بر کارایی هزینة بانک‌های ایران

دوره 2، شماره 4، تیر 1397، صفحه 59-72
یونس گلی؛ یوسف محنت‌فر

2.

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

3.

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، اسفند 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

4.

قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران و عوامل موثر برآن

دوره 4، شماره 12، تیر 1399، صفحه 25-34
رضا یوسفی حاجی اباد؛ علیرضا اقبالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب