1.

بررسی آثار موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش‌های صادراتی صنعت و کشاورزی؛ رهیافتی از مدل جاذبه

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 120-105
ناصر الهی؛ الهه معصوم زاده؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ سید هادی عربی

2.

بررسی تحلیلی اقدامات اقتصادی حکومت محلی سلجوقیان کرمان

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 51-60
محسن مرسلپور؛ محمد پیری

3.

پتانسیل رقابتی کالاهای ورزشی ایران و کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 83-97
رقیه سرلاب؛ سعید راسخی

4.

تحلیل تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران

دوره 3، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 23-36
خلیل حیدری

5.

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت

دوره 9، شماره 34، فروردین 1398، صفحه 115-130
محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور

6.

جایگاه تجارت برنج شمال ایران در مناسبات تجاری با روسیه از مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول با تکیه بر اسناد آرشیوی

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 161-174
باقر علی عادلفر؛ علیه جوانمردی

7.

چشم‌اندازی بر تجارت فرش و عملکرد شرکت‌های تجاری در سلطان‌آباد عراق (1285-1320ق)

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 197-212
عبدالله متولی؛ مهدی جیریائی؛ محمد حسن بیگی

8.

واکاوی وضعیت تجار و تجارت کرانه‌های خلیج‌فارس در آستانه انقلاب مشروطه با تکیه بر روزنامه مظفری بوشهر

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402، اسفند 1402، صفحه 85-96
احمد بازماندگان خمیری

9.

وضعیت اقتصادی و تجاری آذربایجان در قرن چهارم‌ هجری

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 11-32
پریسا قربان نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب