1.

اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)

دوره 7، شماره 28، مهر 1396، صفحه 141-164
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل

2.

اثر قواعد مالی ضد ادواری بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش نفت (با وجود صندوق توسعه ملی

دوره 9، شماره 36، مهر 1398، صفحه 77-94
داود فرهادی سرتنگی؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز

3.

استعمار در دهۀ بیست و سی و بازتاب آن در رمان‌های منتخب معاصر فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-129
ابراهیم ظاهری عبدوند؛ حمید رضائی

4.

مدل‌سازی سرایت شوک‌های نفتی بر بازار محصولات زراعی: مورد مطالعه کنجاله سویا و گندم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 56-41
سعید شوال پور؛ آرمین جبارزاده؛ حسین خنجرپناه

5.

مدل‌سازی سرایت شوک‌های نفتی بر بازار محصولات زراعی: مورد مطالعه کنجاله سویا و گندم

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، اسفند 1394، صفحه 45-41
سعید شوال‌پور؛ آرمین جبارزاده؛ حسین خنجرپناه

6.

نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در شکل‌گیری ساختار فضایی ـ کالبدی شرکت شهر مسجدسلیمان (از آغاز کشف نفت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت 1287-1330)

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 213-230
رضا حبیبی نژاد؛ هایده خمسه؛ علی بحرانی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب