1.

آنالیز تأثیر امواج الکترومغناطیس به‌عنوان آلودگی محیط زیست بر میزان مواد ضدسرطان گیاه ذرت با استفاده از تکنیک‌های HPlC و Microplate Reader

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 9-15
حبیبه زارع

2.

برآورد ارزش اصلاحی صفات زراعی ذرت با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

دوره 11، شماره 36، اسفند 1400، صفحه 33-48
سحر قهرمانی قهرمانلو؛ رضا درویش زاده

3.

بررسی بیان ژن‌های کاتالاز و DREB-2 تحت تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های ذرت

دوره 11، شماره 36، اسفند 1400، صفحه 75-93
خسرو مفاخری؛ مصطفی ولی زاده؛ سیدابوالقاسم محمدی

4.

بررسی تغییرات بیان ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در لاین های ذرت تحت تنش شوری

دوره 10، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 1-14
زهرا ابراهیمی پور؛ رضا درویش زاده؛ سرور ارژنگ

5.

بررسی گروه‌های کارکردی و تغییرات الگوی بیان ژن‌ها در گیاه C3 برنج و C4 ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌‌های ریزآرایه‌

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 53-67
صدیقه اخترطاوان؛ مجید طالبی

6.

بررسی و مقایسه پروتئوم برگ در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش شوری

دوره 10، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 1-26
مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ مریم منزه

7.

تأثیر زمان قطع آبیاری بر راندمان مصرف آب و محتوای پرولین برگ شش رقم ذرت شیرین در شرایط آب‌وهوایی میلاجرد

دوره 7، شماره 20، اسفند 1396، صفحه 65-74
طیبه بساکی؛ بابک پیکرستان؛ سید مجتبی خیام نکوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب