1.

انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-47
مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

2.

بررسی بیان افتراقی پروتئین های محافظ در گیاه آرابیدوپسیس تحت تنش شوری با روش iTRAQ-2DLC-MS/MS و آنالیز شبکه ژنی مربوطه

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 38-49
محمدامین باقری؛ حمید نجفی زرینی

3.

بررسی بیان ژن‌های نیترات ترنسپورتر در پاسخ به سطح کمبود نیتروژن در گیاه آرابیدوپسیس

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 101-109
عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ محمدرضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی

4.

شناسایی ژن‌های کلیدی مؤثر در استقرار و تداوم حافظه تنش گرمایی در گیاهچه‌‌‌های آرابیدوپسیس با استفاده از داده‌‌‌های ریزآرایه

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 63-81
آتنا ال کیان آبادی؛ هنگامه طاهری؛ آیه سادات صدر

5.

کنترل ژنتیکی گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 57-72
اصغر میرزایی اصل؛ میشانه عسگری؛ مریم علیمیرزائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب