1.

اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی بر فساد: مطالعه کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 27، تیر 1396، صفحه 157-170
پوریا اصفهانی

2.

ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 45-58
رحمان عالی؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمود قیوم زاده

3.

اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب‌های زیست محیطی کشورهای منا

دوره 6، شماره 24، مهر 1395، صفحه 107-118
عباس میرزایی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ ابوالفضل محمودی؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی

4.

انگیزاننده‌ها و پیامدهای شرط‌بندی در فوتبال؛ رویکرد ساختاری

دوره 10، شماره 1، مهر 1401، صفحه 29-39
طاهره محسنی سرشت؛ حسین عیدی

5.

پیش‌بینی رفتارهای افشاگری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با رویکرد شبکه عصبی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 111-123
مهدی جهانگیری؛ فاطمه رنجبر واحد؛ مهدی قاسمی میر

6.

تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 11-24
علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی

7.

تاثیر فقر بر فساد در کشور‌های منا (کاربرد الگوی سلسله‌مراتبی بیزین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
سعیده سیدآبادی؛ علی دهقانی؛ محمد علی مولایی

8.

تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 145-163
حبیب هنری؛ احمد محمودی

9.

تحلیل فساد شبکه ای در ورزش با رویکرد دلفی-فازی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-104
علی ناصری؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی؛ علی اشرف خزایی

10.

فساد اداری و تاثیر آن بر توسعة کارآفرینی: شواهدی از مؤسسه دیده‌بان کار‌آفرینی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 131-142
اسماعیل کاکه برایی؛ سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی

11.

نقش حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی در فساد ادراک شده

دوره 7، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 143-166
داور محمدی؛ عزت اله کرد میرزا نیکویی؛ احمد قربانخانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب