1.

بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیه

دوره 4، شماره 1، آذر 1394، صفحه 81-96
فهیمه شریعتی؛ کبری افشار

2.

تأملی بر نظریه علم اشتدادی در حکمت متعالیه و هنجارهای آموزشی آن

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 121-138
آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی

3.

تأویل هنجارمحور در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 7-22
محمدرضا ارشادی‌نیا

4.

تحلیل حکمی حقیقت علم و هم آوایی با روایت «قذف علم در قلب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403
رامین گلمکانی؛ غلام علی مقدم؛ رسول پاداش پور؛ محمدمهدی سلامی

5.

تطبیق نظریه «اختلاف حقایق وجودی» در حکمت مشاء با نظریه «اتحاد حقیقت وجود و اختلاف مراتب آن» در حکمت متعالیه

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 107-119
علیرضا فارسی نژاد؛ امید ارجمند

6.

تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیری حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 1، مهر 1393، صفحه 73-90
محمدرضا ارشادی‌نیا

7.

چیستی « شخصیت» و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن درحکمت متعالیه صدرا

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 37-53
مرضیه اخلاقی

8.

حیات تاریخی حکمت متعالیه پس از ملاصدرا

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 19-28
سیداحمد عقیلی؛ کریم نجفی برزگر؛ محمدرضا عامری برکی

9.

شهود و سازگاری آن با تفکر فلسفی در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 77-86
شهناز شایان فر؛ سیده زهرا حسینی

10.

علم امام در آینه حکمت متعالیه

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 51-64
اعلی تورانی؛ زهرا خطیبی

11.

علم و ادراک حیوانات در حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 129-137
حمیدرضا میرزایی؛ ابراهیم سعدی

12.

مفسر معیار در قرآن پژوهی ملاصدرا

دوره 4، شماره 1، آذر 1394، صفحه 97-111
محمد حسن صانعی پور

13.

ملاصدرا؛ وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی (گذار ملاصدرا از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی وجود)

دوره 5، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 169-186
مهدی منزه؛ سحر کاوندی

14.

ملاک های زیبایی‌شناسی در فرم و محتوا، از نگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 25-40
سید مهدی امامی جمعه؛ جمال احمدی

15.

نقد سازۀ معناشناختی «مدل ارتباطی منبع معنا» از منظر حکمت متعالیه

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 121-132
مصطفی همدانی

16.

نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 155-168
احمد نصیری محلاتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

17.

"هستی‏ شناسی علم و ادراک" در حکمت متعالیه و دلالت‏ های آن بر تعریف علم در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دوره 1، شماره دوم، اسفند 1393، صفحه 123-134
محمد گودرزی؛ سعید بهشتی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب