1.

ارائه الگوی پیاده‌سازی اینترنت انرژی در سازمان‌های دولتی کشور با رویکرد تحلیل گزینه‌های استراتژیک و نگاشت علی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، اسفند 1398، صفحه 11-24
آرش حبیبی؛ مریم احمدی فرد

2.

ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان‌های دولتی ایران، مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43)، تیر 1402، صفحه 95-114
زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی؛ وحید حاجی لو؛ زهرا مقیمی

3.

ارائه مدل مدیریت کنش حسابگرانه در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43)، تیر 1402، صفحه 169-190
زهرا محمدپور؛ داود کیاکجوری

4.

الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، فروردین 1397، صفحه 11-26
میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی؛ وجه اله قربانی زاده؛ محمد افکانه

5.

الگوی شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، دی 1399، صفحه 107-122
لیلا قاسمی اسفهلان؛ صمد خباز باویل

6.

آینده‌پژوهی مدیریت استعداد در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، دی 1400، صفحه 139-154
بلال پناهی

7.

بدبینی سازمانی و انگیزة خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل‌گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، دی 1397، صفحه 11-26
حسن دانایی‌فرد؛ جلیل دلخواه؛ راضیه قنبری

8.

بررسی وضعیت کارکردهای نوین رهبری در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی مناسب برای توسعه وضعیت موجود

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 103-122
تورج ارجمندی اکرم؛ فرهاد نژادحاجی‌علی ایرانی

9.

به‌کارگیری استراتژی تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و اینترنت اشیاء جهت کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، فروردین 1401، صفحه 45-62
جعفر آهنگران؛ یزدان شیرمحمدی؛ محمود کریمی

10.

پدیدارشناسی خودسانسوری در روابط عمومی‌‌های سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، دی 1400، صفحه 11-28
سعید دشتی‌زاد؛ مهناز فرهمند؛ حسین افراسیابی؛ سید علیرضا افشانی

11.

تأثیر کاربرد نظریه جنجال ـ نتیجه بر تاب‌آوری سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمان‌های دولتی اصفهان

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 41-54
مهدی محمدی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ لیلا شهبازی دستجرده

12.

شناخت عوامل مؤثر و پیامدهای پدیده هوبریس رهبران با روش دیمتل فازی، مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 87-102
علی شریعت‌نژاد

13.

شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، آبان 1398، صفحه 71-84
محسن فرهادی نژاد؛ سکینه جعفری

14.

شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی مدیریت ذره‌بینی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43)، تیر 1402، صفحه 53-68
امیرهوشنگ نظرپوری؛ علی شریعت نژاد؛ لیلا حسن پور

15.

شناسایی و تبیین مؤلفه‌های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 123-140
جواد معدنی؛ سید مهدی الوانی

16.

طراحی الگوی جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی از طریق کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، مهر 1395، صفحه 33-50
میثم لطیفی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ امیر آذرفر

17.

طراحی الگوی شایسته‌هراسی مدیران سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 11-26
اردشیر شیری؛ عاطفه سیفی؛ زهرا حیدرنژاد

18.

طراحی مدل سازمان متفکر دولتی

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 91-108
ناصر توره

19.

طراحی مدل سکته سازمانی در سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، تیر 1400، صفحه 11-28
اسفندیار فرج‌وند؛ مهران مصری

20.

طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی سازمان‌های حاکمیتی بر مبنای پارادایم حکمرانی شبکه‌ای

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهمن 1394، صفحه 29-52
محمدرضا آقازاده؛ طیبه عسگری؛ عادله شاهی؛ آمنه فرهمند

21.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی حافظه سازمانی در سازمان‌های دولتی کشور

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 131-146
علی جمشیدی

22.

مدل ارتباط گریزی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، دی 1397، صفحه 111-122
محمد حکاک؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مؤمنی مفرد

23.

مدل‌سازی پویای توسعه منطقه پذیرش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، تیر 1400، صفحه 127-140
وحید حاجی‌لو؛ امین رستم‌زاده؛ زهرا مقیمی

24.

نقش ظرفیت جذب در بهبود رقابت پذیری فناوری: کلید موفقیت سازمان‌های دولتی کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر ایران)

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، فروردین 1393، صفحه 76-106
کیارش فرتاش؛ رضا سلامی؛ سید مهدی موسوی داودیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب