1.

بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی مدیران با مسئولیت‌پذیری کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آذر 1399، صفحه 59-68
منصور ترکیان‌تبار

2.

بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهمن 1394، صفحه 53-64
حامد دهقانان؛ محمدرضا ادیب پور؛ شهرام فردوسی؛ محمدحسین شجاعی

3.

تأثیر رهبری اخلاقی بر آوای نوع‌دوستانه کارکنان، مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45)، دی 1402، صفحه 37-52
داوود شفیعی پور؛ اکبر بهمنی چوب بستی

4.

تأثیر رهبری اخلاقی بر دلبستگی شغلی با نقش میانجی اعتماد آفرینی معلمین تربیت بدنی شهر زاهدان

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 29-40
سمانه سلیمی؛ فاطمه شهرکی ده سوخته

5.

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 39-48
فاطمه شیخی دلفان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

6.

تحلیل رابطة رهبری اخلاقی و عملکرد حسابرسان مستقل با نقش تعدیل کنندة اخلاق حرفه ای

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، فروردین 1397، صفحه 149-158
آرش درخشانمهر؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ جمال بحری ثالث

7.

رهبری اخلاقی تسهیل‌گر تحقق حکمرانی خوبی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 115-130
غزاله طاهری عطار؛ محمد امین نائینی؛ سوگل سادات سید صالحی؛ سیده الهه خضری

8.

طراحی مدل روابط علی رفتار سیاسی با عملکرد شغلی و نقش میانجی های رهبری اخلاقی و ادراکات تبادل اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 75-87
محمد پورپناهی کل تپه؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی

9.

طراحی مدل نقش رهبری اخلاقی بر سکوت سازمانی با میانجیگری قلدری و بی‌تفاوتی کارکنان سازمان‌های ورزشی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 11-29
مریم فتح علیان؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب