1.

بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهمن 1394، صفحه 53-64
حامد دهقانان؛ محمدرضا ادیب پور؛ شهرام فردوسی؛ محمدحسین شجاعی

2.

تأثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 101-108
سمیه نظری؛ کامران عیدی پور؛ شهرام نظری

3.

تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، تیر 1395، صفحه 105-118
محمدرضا ادیب پور؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ حامد دهقانان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب