1.

اولویت بندی وب سایت های مراکز دانشگاهی پیام‌نور کشور و تعیین جایگاه این مراکز در دنیا

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 59-68
محمدعلی قره؛ علیرضا ذاکریان؛ علی ذاکریان

2.

بررسی محتوای وب سایت منتخبی از فدراسیون ورزش‌های ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 35-41
شهرام شفیعی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حکیمه افروزه

3.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی

دوره 7، شماره 4، تیر 1399، صفحه 113-124
حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ حسن عامری اصل

4.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبر

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 26-34
حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ حسن عامری اصل

5.

وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 33-40
میثم داستانی؛ محمد محسن صدر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب