1.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-14
علیرضا فروغی

2.

ارث و وصیت ؛حق یاحکم؟

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-47
سید نصراله موسوی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ پرویز عامری

3.

ایمان زایی عقل در قرآن کریم، تحلیلی معناشناختی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 22-43
سید محمدعلی علوی

4.

بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 55-70
میلاد مشایخ؛ غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی

5.

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 94-107
اصغر محمودی

6.

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-34
سید محمدرضا آیتی؛ زهرا منتظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب