1.

بررسی بیان افتراقی پروتئین های محافظ در گیاه آرابیدوپسیس تحت تنش شوری با روش iTRAQ-2DLC-MS/MS و آنالیز شبکه ژنی مربوطه

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 38-49
محمدامین باقری؛ حمید نجفی زرینی

2.

سرهم‌بندی نوپدید ترنسکریپتوم و شناسایی ریز RNAهای محافظت‌شدة Kelussia odoratissima Mozaff.

دوره 11، شماره 37، خرداد 1401، صفحه 55-76
مریم رمضانی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب